Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт хөрөнгийн дахин үнэлгээний тайлан, холбогдох судалгаа маягтуудыг нэгтгүүлж, батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу Сангийн яаманд ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх сургалтанд хамрагдсан. /Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 193 дугаар тогтоолын  дагуу Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлж, санхүүгийн тайланд тусгах, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх ажлыг  Улсын хэмжээнд  зохион байгуулахаар шийдвэрлэгдсэн. Төв аймгийн хэмжээнд орон нутгийн өмчит 223 хуулийн этгээд хөрөнгийн дахин үнэлгээнд хамрагдаж тайланг хянан баталгаажуулан нэгтгэж авсан/

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here