Худалдан авах ажиллагааны А3-ийн сургалтыг Тогтвортой амьжиргаа 3 төслийн санхүүжилтээр Сангийн яам болон Худалдан авах Худалдан авах ажиллагааны А3-ийн сургалтыг Тогтвортой амьжиргаа 3 төслийн санхүүжилтээр Сангийн яам болон Худалдан авах ажиллагааны хөгжлийн төвтэй хамтран амжилттай зохион байгууллаа. / Уг сургалтанд хэлтэс агентлаг, 27 сум, иргэн иргэний нийгмийн байгууллагуудын 168 хүн хамрагдсан байна/ажиллагааны хөгжлийн төвтэй хамтран амжилттай зохион байгууллаа. / Уг сургалтанд хэлтэс агентлаг, 27 сум, иргэн иргэний нийгмийн байгууллагуудын 168 хүн хамрагдсан байна/

images

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here