Зорилго

И-мэйл Хэвлэх PDF

 

  • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, шийдвэрийн төсөл боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах.
  • Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн компанийн засаглалыг сайжруулах, бүтцийн өөрчлөлт хийх, хувьчлах замаар үр ашгийг дээшлүүлэх ажлыг холбогдох хууль тогтоожмийн дагуу хариуцан зохион байгуулах.
  • Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөн батлагдсан төсвийн хүрээнд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай байх зарчимд тургуулан зохион байгуулах тайлагнах.
  • Захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл технологийн хөгжлийг хангах.

 

 
Худалдан авах ажиллагаа хэр шударга явагдаж байна гэж та бодож байна вэ?
 

Холбоо барих

Монгол улс, Төв аймаг, Төр захиргааны 2-р байр 2 давхарт орон нутгийн өмчийн газар

Вэбсайт: www.umch.to.gov.mn

Утас: 70273539, 70273579

Факс: 70273579