Хууль тогтоомж

И-мэйл Хэвлэх PDF
Хууль тогтоомж Файл Нэмэгдсэн
 1  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль          2013-01-15
 2  Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журмыг шинэчлэн батлах тухай Сангийн сайдын 68-р тушаал  2010-04-24
 3  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай  2009-09-03
 4  Сурах бичиг худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг шинэчлэн батлах тухай Сангийн  сайдын 133-р тушаал  2009-06-30
 5  Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендерийн баримт бичиг батлах тухай Монгол Улсын Сангийн сайдын 362-р тушаал  2009-05-04
 6  Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, сертификат олгох журмыг батлах тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 357-р тушаал  2009-05-04
 7  Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 93-р тогтоол  2009-05-04
 8  Зөвлөхийн үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар батлах тухай Монгол Улсын Сангийн сайдын 357-р тушаал  2009-05-04
 9  Монгол Улсын Засгийн газрын албан даалгавар, 2008-04-10  2008-04-24
 10  Тушаал хүчингүй болгох тухай  2007-08-28
 11  Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг батлах тухай  2007-07-20
 12  2007 онд гэрээ шууд байгуулан хэрэгжүүлэх эрчим хүчний төсөл, арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 50-р тогтоол  2007-04-05
 13  2007 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх Засгийн газрын 49-р тогтоол  2007-04-04
 14  Шууд гэрээ байгуулах тухай Түлш, Эрчим хүчний сайдын 25-р тушаал  2007-04-03
 15  Босго үнийн өөрчлөлт  2007-03-12
 16  Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай  2007-02-27
 17  Журам батлах тухай  2006-12-06
 18  Монгол Улсын Засгийн газрын Албан даалгавар  2006-05-02
 19  Авлигын эсрэг хууль

2006-07-06

 
Худалдан авах ажиллагаа хэр шударга явагдаж байна гэж та бодож байна вэ?
 

Холбоо барих

Монгол улс, Төв аймаг, Төр захиргааны 2-р байр 2 давхарт орон нутгийн өмчийн газар

Вэбсайт: www.umch.to.gov.mn

Утас: 70273539, 70273579

Факс: 70273579