Статистик мэдээ

И-мэйл Хэвлэх PDF

2013 онд Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн

А3 сертификатын сургалт зохион байгуулсан мэдээ


 Тус албанаас 2013 оны 04 дүгээр сарын 11,13,14-ны өдрүүдэд аймгийн ЗДТГ-ын хурлын зааланд Худалдан авах ажтллагааны А3 сертификатын сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтанд аймгийн ЗДТГ-ын албан хаагчид, сумын Засаг даргын орлогч нийт 41 хүн хамрагдсан. 2013.04.19-21 -ны хооронд зохион байгуулсан сургалтанд аймгийн ЗДТГ-ын албан хаагчид, хэлтэс, агентлагийн дарга нар, нягтлан бодогч нийт 29 хүн хамрагдаж үүнээс шалгалтанд 12 хүнтэнцэж Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат авсан. 2013.05.20-29-ны өдрүүдэд Тогтвортой амжиргаа 2 төсөлтэй хамтран зохион байгуулсан Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификатын сургалтанд аймгийн ЗДТГ-ын албан хаагчид, ТББ, иргэний төлөөлөл, 27 сум тус бүрээс 10 хүнийг сургалтанд хамруулж нийт 310 хүн шалгал төгснөөс 64 хүн шалгалтанд тэнцэж сертификат авсан. 2013 оны 12 дугаар сарын 06-07-ны өдрүүдэд Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификатын сургалт зохион байгуулсансургалтанд 13 сумын 25 ТББ, иргэний төлөөлөл, сумын Засаг даргын орлогч төрийн албан хаагчид хамрагдаж үүнээс шалгалтанд 12 хүн тэнцэж Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат авсан.  Аймгийн хэмжээнд 100 гаруй А3 сертификатай төрийн албан хаагч, ТББ, иргэний төлөөлөл байна.

 
Худалдан авах ажиллагаа хэр шударга явагдаж байна гэж та бодож байна вэ?
 

Холбоосууд

5    1    2

 3    4   6


     

 

Зарын булан

2014 оны 1-р сарын 31 шинийн 1 болж байна

Who's Online

Манайд 61 зочид онлайн

Холбоо барих

Монгол улс, Төв аймаг, Төр захиргааны 2-р байр 2 давхарт орон нутгийн өмчийн газар

Вэбсайт: www.umch.to.gov.mn

Утас: 70273539, 70273579

Факс: 70273579