Дүрэм

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДҮРЭМ

И-мэйл Хэвлэх PDF

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны

___дугаар сарын ___-ны өдрийн

___ дугаар захирамжийн

нэгдүгээр хавсралт

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

            1.1 Орон нутгийн өмчийн газар (Худалдан авах ажиллагааны нэгжтэй)-ын үйл ажиллагаандТөрийн албаны тухай хууль,Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль,Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр  бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль,Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, эрх зүйн актыг мөрдлөг болгож газрын үйл ажиллагааг энэхүү дүрмээр зохицуулна.

Дэлгэрэнгүй...
 
Худалдан авах ажиллагаа хэр шударга явагдаж байна гэж та бодож байна вэ?
 

Холбоо барих

Монгол улс, Төв аймаг, Төр захиргааны 2-р байр 2 давхарт орон нутгийн өмчийн газар

Вэбсайт: www.umch.to.gov.mn

Утас: 70273539, 70273579

Факс: 70273579